קצבת זקנה

קצבת זקנה נועדה להבטיח הכנסה חודשית קבועה לתושבי ישראל שהגיעו לגיל בו אינם יכולים לעבוד ולפרנס את עצמם. הקצבה משולמת מכוח החוק לביטוח לאומי ומגיעה לכל תושבי ישראל שהגיעו לגיל המזכה (גברים 70 ונשים 65, אך מועלה בשנים האחרונות במטרה להשוות אותו לגיל המזכה אצל גברים) ושילמו דמי ביטוח לאומי כחוק.

שני מועדים לצורך חישוב הזכאות לקצבת זקנה

 • הראשון הוא גיל הפרישה כאשר הזכאות היא בהתאם למבחן ההכנסה – רק כאשר הכנסותיו אינן גבוהות מהסכום המקסימאלי לחישוב הזכאות לקצבה מגיל הפרישה ועד לגיל הזכאות המוחלטת. זאת אומרת שכאשר הכנסתו של אדם עולה על ההכנסה החודשית המקסימאלית תשולם לו קצבת זקנה חלקית בלבד- על הקצבה לעמוד על לפחות 150 שקלים לחודש. על קצבת הזקנה החלקית ניתן לוותר והזמן עליו מוותר הקשיש יובא בחשבון לצורך חישוב הוותק לזכאות.
 • המועד השני הינו גיל הזכאות המוחלט ומגיל זה משולמת הקצבה ללא תלות במבחן ההכנסה.

הליך קבלת קצבת זקנה

כדי לקבל את קצבת הזקנה על המבקש להגיש טופס תביעה לקצבת זקנה בצירוף המסמכים הנדרשים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו. בטופס יש לציין את כתובת מגוריו של הקשיש ומספר חשבון הבנק אליו תועבר הקצבה.

את הבקשה יש להגיש מרגע שהגיע אותו אדם לגיל המזכה אותו בקצבה ועד שנה לאחר מכן. אם הוגשה התביעה באיחור, המוסד לביטוח לאומי יחליט האם הקצבה תשולם באופן רטרואקטיבי על השנה בה לא הוגשה התביעה.

הקצבה היא כאמור קצבה חודשית המשולמת בכל 28 לחודש, בעבור החודש הנוכחי. סכום הקצבה משתנה בהתאם למספר פרמטרים כגון: הכנסה חודשית, הימצאותו של בן/ בת זוג, ילדים התלויים באותו קשיש, גילו של הקשיש וכיוצא באלו. כאשר יש בן/ בת זוג או ילדים הנתמכים על ידי הקשיש, תשולם תוספת לקצבה. הקצבה משולמת ליחיד או לזוג וממנה מנוכים דמי ביטוח בריאות כקבוע בחוק.

השלמת הכנסה תשולם לזכאים לקבלת קצבת זקנה שאין להם הכנסות ממקומות אחרים, כאשר הסכום המשולם ישתנה בהתאם לגילו של הקשיש.

ערעור על ההחלטה

על החלטת המוסד לביטוח לאומי הנוגעת לגובהה של הקצבה שתשולם ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לענייני עבודה עד שנה מקבלת ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי.

קצבת זקנה לשוהים בחו"ל

אנשים הזכאים לקצבה ושוהים מחוץ לישראל ימשיכו לקבל את הקצבה למשך שלושה חודשים. במקרה בו שהותם נמשכת מעבר לשלושת החודשים תופסק קבלת הקצבה. כאשר אותו אדם שוהה במדינה אשר בינה לבין ישראל נחתמה אמנה לביטוח סוציאלי תשלום הקצבה יימשך.

קצבת זקנה לנכים: קצבה מסוג זה תשולם לאנשים אשר היו זכאים לקצבת נכות כללית טרם הגעתם לגיל בו הם זכאים לקצבת זקנה, כאשר תחילת קבלת קצבת הזקנה תפסיק את קבלת קצבת הנכות הכללית. כאשר קצבת הזקנה לה זכאים אותם אנשים נמוכה מגמלת הנכות הכללית ישולם להם ההפרש בין הקצבאות.

הטבות נוספות

אנשים הזכאים לקצבת זקנה זכאים אף לקבלת הנחות בתחבורה הציבורית. כמו כן קשישים שהכנסותיהם אינן גבוהות מהשכר הממוצע במשק יהיו זכאים להנחות של עד 30% בתשלומי הארנונה לרשויות המקומיות (כאשר מדובר באזרח וותיק המקבל השלמת הכנסה, הוא יהיה פטור מתשלומי הארנונה). אזרחים ותיקים זכאים אף הנחות בכניסה לאתרים, כגון שמורות טבע וגנים לאומיים.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-9033850

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר